G & S Personeelsdiensten

Personeelsadministratie

•    Periodieke salarisverwerking. Werknemers ontvangen salarisstroken
en u ontvangt de salarisspecificaties en de betaallijst salarissen met overige
gewenste overzichten.
•    Opstellen arbeidsovereenkomsten.
•    Automatische aangifte loonheffing.
•    Ziek- en herstelmeldingen.
•    Uitwisseling gegevens met uitvoeringsinstelling, belastingdienst, pensioenfondsen
en andere instanties.
•    Proforma berekeningen.
•    Verder alle zaken die tot de salarisadministratie behoren.

Arbeidsbemiddeling

Detachering van facilitair personeel op gebied van horeca, catering, zorg enz.