Administratie

Vraag ons om hulp bij het inrichten van uw administratie
Het opzetten van een administratie vraagt om enige boekhoudkundige kennis. Zonder deze voorkennis een administratie inrichten, raden wij daarom af. Bij de inrichting wordt namelijk een aantal elementen van de administratie vastgelegd die daarna moeilijk zijn terug te draaien.
Het voeren van een goede boekhouding is voor een ondernemer verplicht. Veel van de faillissementen worden veroorzaakt door een slechte boekhouding. Dat alleen al is een belangrijke reden om een goede boekhouding bij te houden. Daarnaast moet je kunnen controleren of je bedrijf rendabel is.

Mogelijkheden
Opzetten administratiesysteem, inclusief inkoop, voorraad, projectadministratie en
vaste activa.
Administratiever organisatie en adviezen.
Verwerken en controleren van administratieve bescheiden (zie mogelijkheden van online boekhouden).
Tussentijdse rapportages; Balans, V&W, debiteuren, crediteuren, liquiditeit, enz.
Opstellen van prognoses en liquiditeitsplanningen.
Personeelsdiensten en salarisadministratie.
Jaarafsluiting; opstellen jaarrapporten, deponeren.

Belastingzaken:
Aangifte Loonheffing
Aangifte omzetbelasting.
Aangifte inkomstenbelasting.
Aangifte vennootschapsbelasting
Aangifte dividendbelasting.
Adviezen, controle en eventueel het aantekenen van bezwaar.