Aangifte erfbelasting

Wanneer er iemand in uw naaste omgeving overlijdt, moeten er ineens veel zaken erfbelasting-150x150geregeld worden, waaronder het doen van aangifte voor de erfbelasting. U moet aangifte erfbelasting doen als de belastingdienst u een uitnodiging stuurt voor het doen van aangifte. Ook moet u aangifte doen als u erfbelasting verschuldigd bent.

De aangifte erfbelasting dient binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater door de Belastingdienst zijn ontvangen. Het is heel begrijpelijk dat u in deze moeilijke periode moeite heeft om deze aangifte erfbelasting in te vullen. Daarbij komt dat het invullen van de aangifte erfbelasting een ingewikkelde en tijdrovende kwestie is en specifieke kennis vereist. Deze zorg willen wij u graag uit handen nemen.

Wij hebben de benodigde kennis van deze zaken, zodat u kunt vertrouwen op een correcte aangifte en u niet te veel erfbelasting betaalt. Wij laten u in één oogopslag zien waar u, als nabestaanden, aan toe bent. Wij verzorgen voor u de aangifte erfbelasting, controleren de opgelegde aanslag en voeren indien nodig correspondentie met de belastingdienst.

Wanneer de overledene alleenstaand was zal een lopende voorlopige aanslag zo spoedig mogelijk stopgezet dienen te worden. Er bestaat immers na het overlijden geen recht meer op de belastingteruggaaf. Als de voorlopige aanslag doorloopt moeten ontvangen bedragen terugbetaald worden wat voor vervelende situaties kan zorgen. In de meeste gevallen zet de fiscus uit eigen beweging de voorlopige aanslag stop. Toch is het aan te raden dit goed in de gaten te houden.

Woonde de overledene samen dan geldt bovenstaande onverminderd. Voor de partner is het zaak de situatie opnieuw in te schatten. Voorlopige aanslagen zijn gebaseerd op de gezamenlijke situatie voorheen. Door het overlijden van de partner is deze veranderd waardoor de huidige voorlopige aanslag gewijzigd dient te worden. Of mogelijk is er recht op  een voorlopige aanslag ontstaan.

Voor toeslagen: huur, zorg, kinderopvang en het kindgebonden budget geldt hetzelfde als voor een voorlopige aanslag. Let op of de toeslag stopgezet wordt en onderneem anders zelf actie. Eventuele partners dienen de hoogte van bestaande toeslagen te wijzigen naar de nieuwe situatie of aan te vragen als er een recht ontstaat.

Ten behoeve van de aangifte erfbelasting kunt u gebruik maken van onze
checklist aangifte erfbelasting.

Zie tarieven.