F-biljet bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt zullen er een aantal belastingzaken geregeld dienen te worden. Afhankelijk van de situatie dient er een laatste belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan te worden. Het zogenaamde F-biljet, waarbij F voor Finale staat. Mogelijk dient
er een belastingaangifte erfbelasting gedaan te worden. Tot 1 januari 2010 heette deze belastingaangifte: Successieaangifte. Daarnaast zullen toegekende voorlopige aanslagen gewijzigd en/of stopgezet moeten worden. Dit laatste geldt ook voor eventuele toeslagen.

Ook in het laatste levensjaar dient er een belastingaangifte inkomstenbelasting gedaan te worden. Dit F-biljet wordt aan de erven van de overledene toegestuurd. U kunt de belastingdienst ook verzoeken een F-biljet toe te sturen (Belastingtelefoon: 0800 – 0543). Uit de finale belastingaangifte zal blijken of er een belastingschuld is of dat de overledene nog belasting tegoed had. Een eventuele schuld mag op de erfenis in mindering gebracht worden. Een vordering op  de fiscus verhoogt juist de verkrijging.