Categorie archief: Belasting

BTW VPB IB Toeslagen

Eindejaar tips – 2017

In deze tips is zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen zijn echter nog niet definitief, omdat ze nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden goedgekeurd. Daarnaast wordt ingegaan op de fiscale maatregelen, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III. Ook deze plannen zijn nog niet goedgekeurd !

Einde jaar tips – 2017 Download

Zakelijk lunchen, hoe zit het met de btw en kosten?

Als zzp’ers gaan lunchen of een terrasje pakken, wordt vaak ten onrechte de btw teruggevraagd en worden de kosten verkeerd in de administratie geboekt. Aan het eind van het jaar worden ze dan vervolgens door de boekhouder op de vingers getikt.

Wanneer zijn kosten zakelijk?
Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van je bedrijf of kosten die rechtstreeks op je bedrijf betrekking hebben. Bij het beslissen of iets zakelijk is of niet, is het belangrijk dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de kosten zijn gemaakt in het belang van je bedrijf. Als je bijvoorbeeld gaat lunchen met een zakenpartner, een (potentiële) klant of een leverancier dan is dit vaak duidelijk zakelijk.

Hoe zit het boekhoudkundig?
De boekhoudkundige verantwoording van een zakenlunch (representatiekosten) bestaat eigenlijk uit twee delen. Het ene deel gaat over de btw en het andere deel gaat over of je de gemaakte uitgaven mag opvoeren als kosten in je winst- en verliesrekening. Om het overzichtelijk te houden zullen we beide onderwerpen hieronder apart behandelen.

Hoe zit het met de btw?
Normaliter mag je btw over zakelijk gemaakte kosten terugvorderen als voorbelasting. In het geval van zakenlunches is de regelgeving net iets anders. Of je de btw mag terugvorderen is afhankelijk van de locatie. Waar nuttig je de lunch?

Lunch op kantoor
Haal je de lunch in een horecagelegenheid en nuttig je deze lunch op kantoor, dan mag je de btw wel terugvorderen van de Belastingdienst.

Lunch buiten kantoor
Lunch en nuttig je in een horecagelegenheid dan mag je de btw niet terugvorderen van de Belastingdienst.

Hoe zit het met de kosten?
In de regel is het zo dat je alle kosten die je bedrijfsmatig maakt, volledig mag aftrekken van de winst. Ondernemers doen dit graag, een lagere winst betekend immers minder belasting betalen. Zakenlunches vallen onder representatiekosten net als het gebruik van genotsmiddelen, het bezoek aan congressen, seminars en studiereizen. Voor representatiekosten (zakenlunches) gelden andere regels dan voor ‘gewone’ bedrijfskosten.

Methode 1: beperkte aftrek en geen drempelbedrag
Bij deze variant mag je 73,5% van de uitgaven opvoeren als kosten voor je bedrijf. 73,5% van de uitgaven mag je dus als kosten boeken in je winst- en verliesrekening. Het restant van de uitgaven (26,5%) mag niet opgevoerd worden als kosten.
Methode 2: drempelbedrag maar daarna volledige aftrek
Tot de drempel van € 4.500,- zijn kosten voor lunches niet aftrekbaar. Haal je deze drempel wel dan mag je over het meerdere 100% van de uitgaven als kosten boeken in je winst- en verliesrekening.
Deze methode  is voor het merendeel van de zzp’ers niet aantrekkelijk. De drempel is simpelweg te hoog, het omslagpunt ligt op ca. *€17.000,– aan kosten. Ieder jaar mag je opnieuw kiezen welke methode je wilt toepassen.

Hoe verwerk ik een zakenlunch in mijn administratie?
De meeste zpp’ers gebruiken dus methode één: ‘beperkte aftrek’. Er zijn drie manieren om de beperkte aftrek te verwerken in je administratie.

Methode 1: elke uitgave handmatig corrigeren
Hierbij splits je elke uitgave (lunch) apart uit. Dit is de meest bewerkelijke methode maar boekhoudkundig gezien wel de meest nette manier van boeken.Stel je luncht voor € 10,- je boekt dan € 7,35 als kosten en € 2,65 privé.

Methode 2: het totaal één keer handmatig corrigeren
Stel je hebt in 2016 vijf keer geluncht voor € 20,-. Het totaal aan zakenlunches komt daarmee uit op € 100,- je boekt dan aan het eind van het jaar één keer € 73,50 als kosten en € 26,50 privé.

Methode 3: geautomatiseerd uitsplitsen en boeken
Er zijn nog weinig boekhoudprogramma’s die uitsplitsing per uitgave geautomatiseerd aanbieden. (verhouding 73,5% kosten / 26,5% privé). De meest efficiënte manier van boeken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Acumulus en MoneyMonk.

*€4500 / (100% – 73,5% = 26,5%) = €16981,14

Bron: ZZP Barometer

Indien je krap bij kas zit, is een nihil- of onjuiste btw-aangifte geen oplossing.

Bewust een lage(re) omzet in uw btw-aangifte zetten of onterecht een nihil-aangifte btw doen is een misdrijf waar zware straffen opstaan. De Belastingdienst gaat hier in 2016 scherper op toezien en controleren of btw binnen een boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Aanleiding is de invoering van nieuwe automatiseringssystemen met betrekking tot de controle van de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen en indienen van juiste btw-aangiften?

Stel u heeft weinig geld en wilt daarom over een kwartaal een nihil-aangifte of te lage
btw-aangifte doen. Dan betaalt u de btw over dat kwartaal er het volgende kwartaal wel bij en zo betaalt u per saldo genoeg aan de Belastingdienst. Prima toch? Uw adviseur zal dit echter sterk afraden en weigert de nihil-aangifte btw voor u in te dienen. Wat is de reden?

U bent verplicht om iedere maand of kwartaal de aangifte omzetbelasting, ook wel aangifte btw genoemd, in te (laten) dienen. Ook als u tekort geld heeft om de verschuldigde btw over de betreffende periode tijdig te betalen, omdat uw klanten uw facturen niet of te laat betalen. Heel herkenbaar voor de meeste ondernemers.

Lees verder Indien je krap bij kas zit, is een nihil- of onjuiste btw-aangifte geen oplossing.

Wat is dividend en hoe wordt het belast ?

dividendOver het uitgekeerde dividend moet in 2015 en 2016 belasting, dividendbelasting, worden betaald. Soms bestaat er voor deze belasting een vrijstelling, de deelnemingsvrijstelling. Als particulier kunt u de betaalde dividendbelasting ook terugvragen bij de Belastingdienst. Hoe is de belasting op dividend in ons land geregeld? Het maakt verschil of u een particulier, een onderneming bent of de directeur grootaandeelhouder DGA. Dividend is de nieuwe rente, maar levert u vaak veel meer rendement op dan de gewone spaarrente op een spaarrekening.

Wat is dividend?
Dividend is het bedrag dat door een bedrijf aan zijn aandeelhouders wordt uitgedeeld. Dividend kan een geldbedrag per aandeel zijn, maar dividend kan ook in nieuwe aandelen worden uitbetaald waarbij een aantal bestaande aandelen het recht geeft op nieuwe. De waarde hiervan is het stockdividend. Hoe het dividend ook wordt uitbetaald, het is een beloning voor u als aandeelhouder. Zoals een obligatie couponrente geeft kan een aandeel dividend geven. Maar het is nooit van te voren zeker of een dividend zal worden uitbetaald in een jaar
en hoeveel dat zal zijn. Deze bedragen gaan namelijk van de winst af en worden alleen maar uitbetaald als er
ook winst is. Dividend moet u los zien van de koers ontwikkeling van een aandeel. Als de koers van een aandeel omhoog gaat hebt u zowel een rendement door de koersstijging als door het dividend. Het bedrag aan dividend is onzeker en elk jaar anders en dat is een groot verschil met de couponrente op een obligatie waarbij van te voren vast staat hoeveel er jaarlijks aan rente zal worden uitbetaald.

De dividendbelasting
Omdat dividend een extra inkomstenbron is, moet in de meeste gevallen dividendbelasting worden betaald. Wat u ontvangt is het netto dividend, dat is het dividend na aftrek van de belasting. Zodra het is uitbetaald, noteert het aandeel van het bedrijf ex dividend. Maar er zijn genoeg bedrijven die ervoor kiezen om juist geen dividend uit te betalen en zo de winst te verhogen. Dat zal de koers van het aandeel in veel gevallen ten goede komen. De echte dividendjagers (zij die alleen op dividend uit zijn) wachten totdat het dividend is uitgekeerd en verkopen het aandeel dan weer. Anderen wachten dat moment niet af, weten dat er binnenkort dividend zal worden uitgekeerd en verkopen hun aandelen juist vlak voordat het zover is. Over koersstijgingen betaalt u immers geen belasting, over een ontvangen dividend wel. Dit zijn ook de momenten dat de koers van een aandeel rare sprongen kan maken. Wie daar handig op inspeelt, kan veel geld verdienen.

Hoeveel belasting op dividend betalen, box 3 of box 2 in 2014 en 2015 of 2016?
De particulier aandeelhouder betaalt in feite geen dividendbelasting. Er wordt wel 15% dividendbelasting ingehouden, maar dat bedrag kunt u weer terugkrijgen via uw aangifte inkomstenbelasting. In box 3 van de inkomstenbelasting is het vermogen belast en niet het rendement op vermogen. Maar u kunt ook een dga zijn. Voor u is er goed nieuws. Het box 2 tarief voor de dividendbelasting bedraagt in 2014 22%, in 2015 en 2016 weer 25%. Dit tarief werd in 2014 tijdelijk verlaagd van 25% naar 22% in de hoop dat u als directeur grootaandeelhouder uzelf meer dividend zult uitkeren en dit bedrag ten goede zult laten komen aan de economie. Deze tijdelijke verlaging met 3% is natuurlijk vooral interessant bij grote bedragen, De uitkerende bv of vennootschap kan de dividendbelasting verrekenen met de betaalde winstbelasting. Voor een teruggave moet dus aangifte inkomstenbelasting dan wel aangifte vennootschapsbelasting worden gedaan. Ook als u in het buitenland woont of daar gevestigd bent is een teruggaaf van de Nederlandse dividendbelasting mogelijk als met het betreffende land een belastingverdrag is gesloten.

Vrijstelling van belasting op dividend en deelnemingsdividend
Een stichting, vereniging of andere rechtspersoon kan vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting. In dat geval vult u het formulier verzoek dividendbelasting, teruggaaf voor rechtspersonen met vrijstelling van vennootschapsbelasting, van de Belastingdienst in. Een deelnemingsdividend tot slot kunt u niet terugvragen, maar wel verrekenen in uw aangifte vennootschapsbelasting. Daarbij gaat het om de gevallen waarbij een vennootschap 5% of meer aandelen in een andere vennootschap heeft.

Is het aantal opdrachtgevers bepalend of u zzp’er bent of niet? Wat is een gezagsrelatie ?

zzpVaak vragen zelfstandige ondernemers zich af of het aantal opdrachtgevers waarvoor in een jaar gewerkt wordt bepalend is of men zzp’er is of niet. Sommige zijn daarbij van mening dat men pas écht een zzp’er is wanneer in ieder geval voor drie verschillende opdrachtgevers in één jaar wordt gewerkt. Is het aantal opdrachtgevers daadwerkelijk van doorslaggevende betekenis om u als zzp’er te kwalificeren of spelen hier andere criteria een rol?

Om te bepalen of u zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting bekijkt de belastingdienst een aantal zaken. Eén daarvan is wel degelijk het aantal opdrachtgevers dat een ondernemer per jaar heeft. Een zzp’er werkt over het algemeen voor meerdere opdrachtgevers. Maar hoe de belastingdienst precies oordeelt, hangt meer af van uw persoonlijke situatie dan enkel en alleen het aantal opdrachtgevers waarvoor gewerkt wordt. Aspecten als de branche waarin gewerkt wordt, de omzet die behaald wordt, investeringen die gedaan worden, de rechtsvorm waaronder de onderneming opereert, het al dan niet hebben van een gezagsrelatie met de opdrachtgever en  de werkzaamheden die verricht worden, allemaal aspecten die veel belangrijker zijn om u als zzp’er te kwalificeren of niet. Het aantal opdrachtgevers waarvoor gewerkt wordt, speelt uiteraard wel een rol, maar dan veel meer ten aanzien van de eventuele gezagsrelatie dan enkel en alleen voor het kwalificeren van u als zzp’er.
Lees verder Is het aantal opdrachtgevers bepalend of u zzp’er bent of niet? Wat is een gezagsrelatie ?

Afschaffing extra verhoging heffingsvrij vermogen ouderen

ouderenVanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Dit heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt.
Het kan ook gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Heeft u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar niet over zijn hele vermogen. Over een deel van het vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u tot en met 2015 recht hebben op een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd.

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Voor wie geldt dit?
Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen (de ouderentoeslag) heeft alleen gevolgen als u deze in 2015 krijgt.

Wat merkt u van het vervallen van de extra verhoging?
Hij gaat meer belasting betalen. Het kan gevolgen hebben voor zijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Andere toeslagen, tegemoetkomingen of eigen bijdragen waarbij het inkomen of vermogen een rol speelt, veranderen of verdwijnen.

Uw woning en de inkomstenbelasting

Binnenkort doet u belastingaangifte over 2014. We hebben de belangrijkste belastingtips voor uw eigen woning op een rij gezet. Dit helpt u financiële keuzes te maken in 2015.

Vul uw belastingaangifte in vóór 1 april
Als u na 1 april 2015 belastingaangifte doet en u moet belasting betalen, betaalt u over het te betalen bedrag 4% rente. Dit geldt voor de periode die loopt van 1 juli 2015 tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Krijgt u geld terug van de Belastingdienst, dan ontvangt u vanaf 1 juli 2015 4% rente tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Dit is van toepassing als de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over doet om een aanslag op te leggen. Maar dient u de aangifte te laat in, dan geldt dit niet altijd. Zorg er dus voor dat u vóór 1 april 2015 aangifte doet.

Verbouwen extra aantrekkelijk vanwege btw-verlaging
Bent u van plan uw woning te verbouwen? Dan kan het aantrekkelijk zijn dat vóór 1 juli 2015 af te ronden. Dan betaalt u namelijk maar 6 % btw (in plaats van 21 %) over het arbeidsloon voor verbouwingen en tuinonderhoud. Daardoor kunt u veel besparen op de kosten voor bijvoorbeeld een aannemer, schilder of tuinier. De btw-verlaging geldt onder de volgende voorwaarden:

  • de woning is bestemd voor particuliere bewoning;
  • de verbouwing is voor 1 juli 2015 afgerond;
  • als het een nieuwbouwwoning betreft, moet deze langer dan 2 jaar bewoond zijn voor de verbouwing.

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
Sinds 2014 geldt een beperkende maatregel voor de hypotheekrenteaftrek. De maximale aftrek wordt, in jaarlijkse stappen van 0,5 procentpunt, langzaam afgebouwd van 52% naar 38%, of het tarief van de derde schijf in 2041. Deze afbouw is alleen van toepassing als u de rente aftrekt in de vierde schijf (vanaf bruto jaarinkomen 57.586 euro) van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u in 2015 uw hypotheekrente in de vierde schijf nog tegen 51% mag aftrekken. In 2016 wordt dit 50,5%. Houdt u er dus rekening mee dat uw netto hypotheeklasten geleidelijk kunnen veranderen.

Middelen van inkomen Bent u in de afgelopen jaren meer of minder gaan verdienen? Als u de afgelopen jaren wisselende inkomsten heeft gehad, dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan als uw inkomen gelijkmatig verdeeld zou zijn over meerdere jaren. Mogelijk krijgt u geld terug als u gebruikmaakt van de middelingsregeling. Kijk ook op de site van de Belastingdienst.

Aflossen aantrekkelijk bij geringe eigenwoningschuld
Jaarlijks telt u een percentage van de WOZ-waarde van uw woning bij uw inkomen op. Dit bedrag wordt het eigenwoningforfait genoemd. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de door u betaalde hypotheekrente, dan wordt er per saldo geen rente afgetrokken van uw inkomen. Heeft u een geringe eigenwoningschuld? Dan kan het voor u voordelig zijn om gedurende het jaar uw eigenwoningschuld af te lossen.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op.

Nieuwe deadline aangifte inkomstenbelasting is 1 mei

Aangifte IB doe je nu tussen 1 maart en 1 mei

De periode om aangifte te doen voor de inkomstenbelasting (IB) is veranderd. Voorheen moest er voor 1 april aangifte worden gedaan. In 2015 kun je aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei. In 2016 wordt de periode mogelijk verder opgerekt.

Reden is de drukte voor de Belastingdienst en bijbehorende technische storingen in voorgaande jaren. Ook heeft de gewijzigde aangifteperiode te maken met de optie om gebruik te maken van de “’vooraf ingevulde aangifte”’.

Met de vooraf ingevulde aangifte (VIA) worden allerlei gegevens over bankrekeningen en hypotheken al automatisch zijn ingevuld. Omdat die gegevens pas 1 maart bekend zijn, mogen alle aangiften voortaan pas vanaf die datum worden gedaan. Omdat er pas vanaf
1 maart aangifte mag worden gedaan, is de einddatum van 1 april losgelaten. Dat wordt nu 1 mei.

Als je voor 1 april aangifte doet krijg je wel de garantie dat er voor 1 juli een voorlopige of definitieve aanslag binnenkomt. Die garantie vervalt voor mensen die na 1 april aangifte doen.

Er zijn nog enkele uitzonderingen. Mensen mogen nog wel voor 1 maart hun aangifte doen, maar dan moeten hun fiscale adviseurs gebruik maken van de zogeheten ‘beconregeling’. In het kader van de Hulp bij Aangifte (Huba) mag ook nog voor 1 maart aangifte worden gedaan.

Er is er ook nog een aparte regeling voor de circa 5,5 miljoen mensen die over 2014 een naheffing moeten betalen. Die zal gemiddeld 150 euro bedragen, met maxima rond de 700 euro. Mensen krijgen, bovenop de gebruikelijke zes weken, vier maanden extra om dit bedrag te betalen.

 

Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Je dient per maand of kwartaal de BTW die je moet afdragen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit door omstandigheden niet op tijd lukt . Het gevolg kan dan zijn dat je een boete krijgt. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de situatie.

Indien je klanten niet op tijd hun facturen betalen, betekend dit ook dat je BTW moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. Houdt tevens rekenschap met het moment van facturatie, met andere woorden factureer geen hoge BTW bedragen op de 30st of 31st van de maand, maar til het over de maand heen, dus naar de 1st van de volgende maand.

Lees verder Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?