Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Je dient per maand of kwartaal de BTW die je moet afdragen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit door omstandigheden niet op tijd lukt . Het gevolg kan dan zijn dat je een boete krijgt. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de situatie.

Indien je klanten niet op tijd hun facturen betalen, betekend dit ook dat je BTW moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. Houdt tevens rekenschap met het moment van facturatie, met andere woorden factureer geen hoge BTW bedragen op de 30st of 31st van de maand, maar til het over de maand heen, dus naar de 1st van de volgende maand.

Wat als ik geen aangifte heb gedaan?
Als je niet binnen de termijn aangifte omzetbelasting doet, kun je rekenen op een boete van €226. De maximale boete bedraagt €4920. De Belastingdienst kan deze boete opleggen voor aangifteverzuimen die op of na 1 januari 2011 zijn begaan. Voordat je de boete krijgt, ontvang je een herinnering en daarna een aanmaning. Als je binnen tien dagen alsnog aangifte doet, krijg je geen boete.

Wat als ik wel aangifte heb gedaan, maar niet of te laat betaal?
Per 1 januari 2009 zijn de regels voor betalingsverzuim veranderd. Je betaalt 2% boete over de niet betaalde belasting met een maximum van €4.537 en een minimum van €50. Je kunt de boete ontlopen als je binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke termijn toch betaalt en je de vorige keer ook netjes op tijd hebt betaald.

En als ik maar een deel betaal?
Je kunt er ook voor kiezen om het gedeelte dat je wel hebt ontvangen aan BTW te betalen aan de fiscus min het gedeelte dat nog uitstaat. Dit betekent dat je een deel van de BTW niet betaalt en over het bedrag dat niet is betaald gelden ook hier de eerder genoemde regels/boetes. Een eventuele boete wordt dus berekend over een lager bedrag.

Wat zijn de mogelijkheden als het niet mijn schuld is?
Als het niet jouw schuld is dat de betaling te laat of niet is gedaan hoef je geen boete te betalen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een fout bij de bank, dit moet je echter wel kunnen aantonen.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen?
Als je het bedrag niet kunt betalen dan kun je uitstel van betaling aanvragen, dit gaat echter niet zomaar. Alleen in de volgende gevallen kun je uitstel van betaling aanvragen:

  • Je hebt een bezwaarschrift ingediend
  • Je verwacht binnen afzienbare tijd een belastingteruggaaf
  • Je kunt wegens betalingsproblemen niet betalen

Een verzoek om uitstel van betaling moet je motiveren. In het geval van een belastingteruggaaf moet je inzicht geven in de hoogte daarvan door middel van een berekening. Bij betalingsproblemen dien je een opgaaf te doen van alle openstaande belastingschulden, van je andere schulden, van je financiële mogelijkheden en van de zekerheden die je kunt bieden. Uitstel van betaling krijg je niet zomaar en zeker niet in het geval dat je klanten te laat betalen. In dat geval kun je het beste de belasting gewoon maar (deels) betalen.