Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid om de hogere kosten voor een  zorgtoeslag-150x150ziektekostenverzekering te compenseren die ons nieuwe zorgstelsel in 2006 teweeg bracht.
De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen en de samenstelling van uw huishouden. Heeft u een toeslagpartner? Dan telt zijn of haar inkomen mee bij het bepalen van de hoogte van uw zorgtoeslag.
Op basis van de door u verstrekte gegevens zal de Belastingdienst / Toeslagen bepalen of u recht heeft op zorgtoeslag en de hoogte van de zorgtoeslag vaststellen. De zorgtoeslag is in eerste instantie een voorschot. Op een later tijdstip, meestal door het indienen van uw belastingaangifte, zal het definitieve bedrag aan zorgtoeslag worden berekend.

Wanneer u uw toetsingsinkomen te hoog inschat kan het zijn dat er geen recht op zorgtoeslag lijkt te zijn. Als later blijkt dat u toch recht had op zorgtoeslag kunt u te laat kunnen zijn met aanvragen waardoor u de zorgtoeslag misloopt. Te laag inschatten van uw toetsingsinkomen leidt daarentegen tot een terugbetalingsverplichting van de onterecht ontvangen zorgtoeslag.

Het toetsingsinkomen schatten is niet altijd eenvoudig. Let op: Uw toetsingsinkomen is niet gelijk aan uw bruto-inkomen! Dit is een veelgemaakte fout waardoor zorgtoeslag misgelopen wordt.

Ook de toeslagpartner zorgt in de praktijk nogal eens voor problemen. Blijkt aan het van het jaar dat er toch een toeslagpartner is dan moet er, in veel gevallen, zorgtoeslag, terugbetaald worden.

Voorkom  dit soort problemen en laat uw zorgtoeslag aanvraag of wijziging door ons verzorgen.