Kinderopvangtoeslag

Zo werkt kinderopvangtoeslag
Gaat uw kind naar een kinderdagverblijf, gastouder of buitenschoolse opvang, dan heeft u meestal recht op kinderopvangtoeslag. De overheid vergoedt hiermee een deel van de opvangkosten. Dat geldt ook voor hoge inkomens.

Wie aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan een deel van de kosten van de kinderopvang vergoed krijgen. Zo moeten u en uw eventuele toeslagpartner werken, studeren, een traject volgen naar werk of een inburgeringscursus volgen bij een gecertificeerde instelling.

Daarnaast krijgt u alleen kinderopvangtoeslag als u gebruikmaakt van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) staat. Dat betekent dat de organisatie aan wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Er is geen recht op kinderopvangtoeslag voor au-pairs en familieleden die oppassen. Om kinderopvangtoeslag te ontvangen, moet u die tijdig aanvragen; binnen drie maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat. Deze regel geldt sinds 1 januari 2014.

Hoogte kinderopvangtoeslag
Welk deel u vergoed krijgt, is afhankelijk van het inkomen van u en uw eventuele toeslagpartner en het aantal uren dat u (beiden) werkt. Bij een hoger inkomen is de vergoeding lager.

De hoogte van de toeslag is daarnaast afhankelijk van aantal uren dat uw kind naar de opvang gaat en het uurtarief van de opvang. Daarbij geldt een maximumuurtarief waarover de vergoeding wordt berekend. Verder speelt mee of u nog meer kinderen heeft die naar de opvang gaan.
Ter illustratie: gaat uw kind 140 uur per maand naar de opvang, dan heeft u bij een gezamenlijk inkomen van 50.000 euro recht op circa 640 euro toeslag. Bij een gezamenlijk inkomen van 110.000 euro bedraagt de kinderopvangtoeslag ongeveer 170 euro.

Wijzigingen inkomen en opvang
Zijn er belangrijke veranderingen in situatie, dan bent u verplicht dit binnen 4 weken aan de Belastingdienst door te geven, anders riskeert u een boete. Denk bijvoorbeeld aan een wijziging in de samenstelling van het huishouden (bij scheiding of samenwonen) of een inkomensverandering. Ook als u minder gebruikmaakt van kinderopvang moet u dit tijdig doorgeven.

Wij kunnen voer u een berekening maken.