Toeslagen

Hebt u een zorgverzekering, een huurhuis of kinderen? Dan kunt u hiervoor misschien een bijdrage in de kosten krijgen. Zo’n bijdrage heet een toeslag. Er zijn 4 toeslagen:

Om de hoogte van uw toeslag te berekenen, worden de volgende personen en met hun inkomen meegeteld:

  • uzelf
  • uw eventuele toeslagpartner
  • eventuele medebewoners voor de huurtoeslag

Voor zorgtoeslag, kindgebonden budget en huurtoeslag telt uw vermogen ook mee.