Indien je krap bij kas zit, is een nihil- of onjuiste btw-aangifte geen oplossing.

Bewust een lage(re) omzet in uw btw-aangifte zetten of onterecht een nihil-aangifte btw doen is een misdrijf waar zware straffen opstaan. De Belastingdienst gaat hier in 2016 scherper op toezien en controleren of btw binnen een boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Aanleiding is de invoering van nieuwe automatiseringssystemen met betrekking tot de controle van de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen en indienen van juiste btw-aangiften?

Stel u heeft weinig geld en wilt daarom over een kwartaal een nihil-aangifte of te lage
btw-aangifte doen. Dan betaalt u de btw over dat kwartaal er het volgende kwartaal wel bij en zo betaalt u per saldo genoeg aan de Belastingdienst. Prima toch? Uw adviseur zal dit echter sterk afraden en weigert de nihil-aangifte btw voor u in te dienen. Wat is de reden?

U bent verplicht om iedere maand of kwartaal de aangifte omzetbelasting, ook wel aangifte btw genoemd, in te (laten) dienen. Ook als u tekort geld heeft om de verschuldigde btw over de betreffende periode tijdig te betalen, omdat uw klanten uw facturen niet of te laat betalen. Heel herkenbaar voor de meeste ondernemers.

Als u geen aangifte indient, krijgt u een (geschatte) naheffingsaanslag met boete. Dat wilt u natuurlijk niet, dus zodoende is het niet zo’n vreemde gedachte om te schuiven met uw omzet of btw-voorbelasting in de btw-aangifte. Als u over een bepaald kwartaal onjuiste gegevens aangeeft, hoeft u geen of weinig btw te betalen. Dan heeft u meer tijd om het verschuldigde bedrag bij elkaar te krijgen.

Als u bewust een onjuiste btw-aangifte indient, is dat een misdrijf waar zware straffen op staan. In bepaalde gevallen bent u zelfs hoofdelijke aansprakelijk.

Voorkom een onjuiste btw-aangifte door:

  • Een goede administratie en strenge debiteurenbewaking
  • Tijdelijk geld lenen
  • Binnen de regels uw facturatiedatum goed afstemmen
  • Investeringen goed plannen

Is dit alles niet mogelijk dan adviseren wij u een juiste aangifte te doen en zo nodig aan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen. Onder voorwaarden kunt u (maximaal) vier maanden uitstel krijgen.

Voorkom hoofdelijke aansprakelijkheid indien u weet u dat u de belasting(en) voor uw bv niet kunt betalen, maak dan binnen 14 dagen melding van betalingsonmacht bij de Belastingdienst anders bent u ook aansprakelijk met uw privévermogen!

Een verkoopfactuur moet uiterlijk op de 15e dag na afloop van de maand waarin de levering/dienst is verricht, worden uitgereikt. Echter als de factuur te laat wordt uitgereikt, moet u toch de btw aangeven in het btw-tijdvak dat de factuur had moeten worden uitgereikt.

De datum van de inkoopfactuur of bon is bepalend voor het tijdvak waarin u de btw (voorbelasting) kunt aftrekken/terugvragen. Voor het terugvragen van de btw voorbelasting is het tijdstip van de levering of dienst dus niet van belang.
Let op! U kunt alleen btw aftrekken als de factuur aan de voorwaarden voldoet. Geen factuur of bon betekent geen recht op btw-aftrek.

Bij het kasstelsel geeft u de omzet van leveringen of diensten aan in het tijdvak waarin u de omzet ontvangt. In dat betreffende tijdvak geeft u ook de btw aan.

Slechts een beperkt aantal ondernemers komt voor het kasstelsel in aanmerking. Voor onder andere winkeliers, kappers en horecabedrijven is het kasstelsel in principe verplicht. Maar let op! Behoort u tot deze groep ondernemers, maar wilt u liever het factuurstelsel toepassen? Dat kan alleen als u het schriftelijk bij de Belastingdienst meldt.

Doe dus tijdig een juiste aangifte en betaal niet te laat!

  • Vergeet u vaak door drukte uw aangifte te doen, laat u zich dan per e-mail of via de btw-app van de Belastingdienst herinneren.
  • Wacht niet tot het laatste moment. Uw computer kan kuren krijgen of uw internetverbinding kan eruit liggen, waardoor u de digitale aangifte niet tijdig kunt indienen.
  • Betaal op tijd het juiste btw-bedrag. Uw betaling moet uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de betreffende aangifteperiode bij de Belastingdienst binnen zijn. Digitaal betalen kan ook misgaan, zowel bij u als bij de bank.

 

Bron: Indicator.nl