Uw woning en de inkomstenbelasting

Binnenkort doet u belastingaangifte over 2014. We hebben de belangrijkste belastingtips voor uw eigen woning op een rij gezet. Dit helpt u financiële keuzes te maken in 2015.

Vul uw belastingaangifte in vóór 1 april
Als u na 1 april 2015 belastingaangifte doet en u moet belasting betalen, betaalt u over het te betalen bedrag 4% rente. Dit geldt voor de periode die loopt van 1 juli 2015 tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Krijgt u geld terug van de Belastingdienst, dan ontvangt u vanaf 1 juli 2015 4% rente tot het einde van de reguliere betalingstermijn op de aanslag. Dit is van toepassing als de Belastingdienst er langer dan 3 maanden over doet om een aanslag op te leggen. Maar dient u de aangifte te laat in, dan geldt dit niet altijd. Zorg er dus voor dat u vóór 1 april 2015 aangifte doet.

Verbouwen extra aantrekkelijk vanwege btw-verlaging
Bent u van plan uw woning te verbouwen? Dan kan het aantrekkelijk zijn dat vóór 1 juli 2015 af te ronden. Dan betaalt u namelijk maar 6 % btw (in plaats van 21 %) over het arbeidsloon voor verbouwingen en tuinonderhoud. Daardoor kunt u veel besparen op de kosten voor bijvoorbeeld een aannemer, schilder of tuinier. De btw-verlaging geldt onder de volgende voorwaarden:

  • de woning is bestemd voor particuliere bewoning;
  • de verbouwing is voor 1 juli 2015 afgerond;
  • als het een nieuwbouwwoning betreft, moet deze langer dan 2 jaar bewoond zijn voor de verbouwing.

Tariefaanpassing aftrek kosten eigen woning
Sinds 2014 geldt een beperkende maatregel voor de hypotheekrenteaftrek. De maximale aftrek wordt, in jaarlijkse stappen van 0,5 procentpunt, langzaam afgebouwd van 52% naar 38%, of het tarief van de derde schijf in 2041. Deze afbouw is alleen van toepassing als u de rente aftrekt in de vierde schijf (vanaf bruto jaarinkomen 57.586 euro) van de inkomstenbelasting. Dit betekent dat u in 2015 uw hypotheekrente in de vierde schijf nog tegen 51% mag aftrekken. In 2016 wordt dit 50,5%. Houdt u er dus rekening mee dat uw netto hypotheeklasten geleidelijk kunnen veranderen.

Middelen van inkomen Bent u in de afgelopen jaren meer of minder gaan verdienen? Als u de afgelopen jaren wisselende inkomsten heeft gehad, dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan als uw inkomen gelijkmatig verdeeld zou zijn over meerdere jaren. Mogelijk krijgt u geld terug als u gebruikmaakt van de middelingsregeling. Kijk ook op de site van de Belastingdienst.

Aflossen aantrekkelijk bij geringe eigenwoningschuld
Jaarlijks telt u een percentage van de WOZ-waarde van uw woning bij uw inkomen op. Dit bedrag wordt het eigenwoningforfait genoemd. Als het eigenwoningforfait hoger is dan de door u betaalde hypotheekrente, dan wordt er per saldo geen rente afgetrokken van uw inkomen. Heeft u een geringe eigenwoningschuld? Dan kan het voor u voordelig zijn om gedurende het jaar uw eigenwoningschuld af te lossen.

Neem eens vrijblijvend contact met ons op.