Curator gaat vaker over tot aansprakelijk stellen van bestuurders.

stropBestuurdersaansprakelijkheid een toenemend risico.

Wat voor een ontwikkelingen zien we in de markt

Bestuurdersaansprakelijkheid was jarenlang voor velen een onbekend fenomeen. De afgelopen jaren zien we echter een toenemend aantal claims. Bij faillissementen gaat de curator vaker over tot het aansprakelijk stellen van bestuurders. Een claim die het privévermogen van een bestuurder kan aantasten. Een andere ontwikkeling die  waarschijnlijk gaat spelen is dat er wettelijke bepalingen komen waardoor bestuurders van verenigingen  en niet commerciële stichtingen  persoonlijk aansprakelijk kunnen worden gesteld. Dat is nu nog niet in de wet geregeld.

Wanneer speelt aansprakelijkheid bij bedrijven en organisaties

We maken onderscheid tussen interne en externe bestuurdersaansprakelijkheid.

Bij interne aansprakelijkheid is de bestuurder persoonlijk aansprakelijk ten opzichte van de rechtspersoon. Indien een bestuurder zijn taak onbehoorlijk vervult is hij jegens de rechtspersoon zelf aansprakelijk. Denk bijvoorbeeld aan het niet afsluiten van voor het bedrijf noodzakelijke verzekeringen, het niet tijdig deponeren van de jaarrekening, boekhouding niet op orde of het aanwenden van financiële middelen voor privédoeleinden. In het geval van externe aansprakelijkheid stelt een derde (meestal een crediteur van de vennootschap) een bestuurder persoonlijk aansprakelijk voor de geleden schade. Denk hierbij aan het aangaan van financiële verplichtingen met leveranciers, terwijl de bestuurder bij voorbaat weet dat de organisatie deze verplichtingen niet kan nakomen.

Hoe kunnen bedrijven en organisaties risico’s rondom aansprakelijkheid beheersen

Door de toenemende bereidheid om bestuurders persoonlijk aansprakelijk te stellen en meer aandacht in de media moeten bedrijven, verenigingen en stichtingen zich gaan wapenen. Bijvoorbeeld door accuraat contract- en creditmanagement en het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met de juiste dekkingen voor zowel bestuurders als commissarissen. Ook als een claim niet wordt toegewezen, brengt dat toch de nodige verweerkosten met zich mee en mogelijke ook reputatieschade. Het afsluiten van een adequate verzekering is daarom tegenwoordig geen overbodige luxe.