Worden aantal zzp’ers beperkt

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest en gespeculeerd over de vermeende plannen die het kabinet zou hebben om het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te gaan beperken.

Inmiddels heeft minister Dijsselbloem van Financiën, verklaard het aantal zzp’ers niet terug te willen dringen. Wel heeft het kabinet al in mei een werkgroep gevraagd de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt te onderzoeken. De uitkomst van dat onderzoek wordt begin december verwacht, waarna alle partijen in de Tweede Kamer er een standpunt over kunnen innemen. De discussie hierover zal plaatsvinden in het kader van de voorgenomen herziening van het gehele belastingstelsel in 2016.
Zzp’ers die voor eigen rekening en risico zelf hun boontjes doppen, verdienen gewoon de ruimte om te ondernemen en zeker geen straf. Zzp’ers zijn echte ondernemers. Zij zetten hun talenten en creativiteit om in de  productiviteit die nodig is om onze welvaart te vergroten. Zzp’ers leveren daarmee een grote bijdrage aan ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en zichzelf verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar staan geheel terecht fiscale voordelen tegenover zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Het probleem ligt bij de zware lasten en verplichtingen waar werkgevers tegenaan lopen als zij iemand in vaste dienst willen nemen. Zaken als de loondoorbetaling bij ziekte, de re-integratieverplichtingen bij arbeidsongeschiktheid en een dreigende quotumwet maken werkgevers kopschuw om mensen in vaste dienst te nemen. Natuurlijk moet schijnzelfstandigheid worden aangepakt. Want schijnconstructies hebben een negatief effect op de bonafide en hardwerkende zelfstandigen die in vrijheid willen ondernemen en hun bedrijf willen laten groeien. De zzp’er is geen probleem, maar op dit ogenblik een noodzaak.  Zie ook artikel VAR-verklaring op de schop.