VAR-verklaring op de schop

Het is de fiscus een doorn in het oog, al die oud-medewerkers (zorgsector)
die fulltime freelance worden ingehuurd. De nieuwe wet “Beschikking Geen Loonheffing” moet een einde maken aan deze schijnconstructies.

Voor ondernemers is het een bekende term: de VAR-verklaring, ofwel de Verklaring Arbeidsrelatie waarmee zij aan het begin van elk belastingjaar aan de fiscus vragen
of die hun inkomen wel of niet als loon zal beoordelen. Het kabinet wil de verdiensten
van ondernemers op een andere manier gaan beoordelen. De zogeheten Beschikking Geen Loonheffing (BGL) moet in de plaats van de VAR-verklaring komen. Dat staat in
een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Met de BGL wil het kabinet zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer verantwoordelijk maken voor de juiste beoordeling van hun arbeidsrelatie. De opdrachtgever moet de beschikking daarom accorderen. Op deze manier kan de fiscus schijnconstructies, waarbij werkgevers oud-medewerkers via de achterdeur fulltime freelance inhuren en waarbij de gezagsverhouding blijft gehandhaafd, beter tegengaan.

Als iemand een VAR-verklaring “Winst uit onderneming” ontvangt en later blijkt dat dit formulier ten onrecht is verstrekt, heeft dat nu vooral gevolgen voor de opdrachtnemer. Die moet dan mogelijk alsnog loonheffing afdragen en komt niet meer in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek. Met de BGL kan de fiscus ook de opdrachtgever gemakkelijker een loonheffing opleggen.

Vooruitlopend op de nieuwe situatie blijft de VAR voor 2014 langer geldig. Blijft u werken onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden, dan mag u uw VAR voor 2014 ook in 2015 gebruiken totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat. Heeft u een nieuwe VAR nodig dan kunt u die voorlopig nog gewoon aanvragen.