Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen

btw6%Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Inmiddels verlengt tot 1 juli 2015. Bij de eerdere btw-verlaging waren nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast. Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. In de bijlage bij het besluit van 28 februari 2013 staan werkzaamheden genoemd waarop het verlaagde btw-tarief wel of niet mag worden toegepast.

Naast het hierboven vermelde tijdelijk verlaagde BTW-tarief op verbouwen renoveren van woningen, zijn er nog een aantal bouw gerelateerde werkzaamheden die onder het 6% BTW tarief vallen: De arbeidskosten bij het energiebesparend isoleren van vloeren, muren en daken bij woningen ouder dan 2 jaar, vallen onder het 6%-tarief. Isolatiemateriaal is bijvoorbeeld glaswol, steenwol en piepschuim. Het gaat hier dus niet om ramen, deuren, kozijnen en beglazing. Ook riet geldt niet als isolatiemateriaal.

Vanaf 1 januari 2014 geldt het 6%-tarief ook voor de arbeidskosten bij het aanbrengen van (isolatie)glas. Voorwaarde is dat de Rc-waarde (de warmteweerstand) van de scheidingsconstructie minimaal voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit. Vanaf 1 januari 2014 vallen alle gebruikte materialen onder het 21% Btw-tarief.