Tagarchief: ZZP

Zelfstandige zonder personeel

Is het aantal opdrachtgevers bepalend of u zzp’er bent of niet? Wat is een gezagsrelatie ?

zzpVaak vragen zelfstandige ondernemers zich af of het aantal opdrachtgevers waarvoor in een jaar gewerkt wordt bepalend is of men zzp’er is of niet. Sommige zijn daarbij van mening dat men pas écht een zzp’er is wanneer in ieder geval voor drie verschillende opdrachtgevers in één jaar wordt gewerkt. Is het aantal opdrachtgevers daadwerkelijk van doorslaggevende betekenis om u als zzp’er te kwalificeren of spelen hier andere criteria een rol?

Om te bepalen of u zelfstandig ondernemer bent voor de inkomstenbelasting bekijkt de belastingdienst een aantal zaken. Eén daarvan is wel degelijk het aantal opdrachtgevers dat een ondernemer per jaar heeft. Een zzp’er werkt over het algemeen voor meerdere opdrachtgevers. Maar hoe de belastingdienst precies oordeelt, hangt meer af van uw persoonlijke situatie dan enkel en alleen het aantal opdrachtgevers waarvoor gewerkt wordt. Aspecten als de branche waarin gewerkt wordt, de omzet die behaald wordt, investeringen die gedaan worden, de rechtsvorm waaronder de onderneming opereert, het al dan niet hebben van een gezagsrelatie met de opdrachtgever en  de werkzaamheden die verricht worden, allemaal aspecten die veel belangrijker zijn om u als zzp’er te kwalificeren of niet. Het aantal opdrachtgevers waarvoor gewerkt wordt, speelt uiteraard wel een rol, maar dan veel meer ten aanzien van de eventuele gezagsrelatie dan enkel en alleen voor het kwalificeren van u als zzp’er.
Lees verder Is het aantal opdrachtgevers bepalend of u zzp’er bent of niet? Wat is een gezagsrelatie ?

Verplicht pensioen voor ZZP’ers ?

Het is volgens Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet eerlijk dat mensen in loondienst verplicht pensioenpremies moeten afdragen, terwijl zzp’ers dit zelf mogen bepalen. De zelfstandigen zouden daarom ook verplicht pensioen moeten gaan opbouwen.

Dit geeft de AFM aan in een ‘pensioenvisie’ die dinsdag gepubliceerd is. Onderdeel van de visie is dat werknemers er juist voor kunnen kiezen om minder pensioenpremie af te dragen dan dat zij nu doen.

De AFM is de onafhankelijke financiële toezichthouder op het gebied van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De toezichthouder geeft aan dat het belangrijk is dat de pensioenopbouw voor werknemers verplicht is, omdat de meeste mensen pas te laat gaan nadenken over hun eigen pensioen. ‘Zij hebben gebrek aan tijd en motivatie om financieel te plannen voor de oude dag en hebben grote moeite met het begrijpen van risico’s’, aldus de AFM. Het gevolg is dat zij flink in inkomen dalen als zij met pensioen gaan.

Dit uitstelgedrag is goed zichtbaar bij zzp’ers. Het merendeel van de bijna 1 miljoen zzp’ers in ons land bouwt geen pensioen op. De AFM vindt daarom dat zij daartoe verplicht moeten worden. Daarnaast ziet de AFM het verschil tussen zzp’ers en werknemers graag kleiner worden. Als zzp’ers verplicht moeten gaan afdragen voor hun pensioen, zullen zij dit doorberekenen in hun tarieven, waardoor de concurrentie eerlijker zou worden.

 

Worden aantal zzp’ers beperkt

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest en gespeculeerd over de vermeende plannen die het kabinet zou hebben om het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te gaan beperken.

Inmiddels heeft minister Dijsselbloem van Financiën, verklaard het aantal zzp’ers niet terug te willen dringen. Wel heeft het kabinet al in mei een werkgroep gevraagd de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt te onderzoeken. De uitkomst van dat onderzoek wordt begin december verwacht, waarna alle partijen in de Tweede Kamer er een standpunt over kunnen innemen. De discussie hierover zal plaatsvinden in het kader van de voorgenomen herziening van het gehele belastingstelsel in 2016.
Lees verder Worden aantal zzp’ers beperkt

VAR-verklaring op de schop

Het is de fiscus een doorn in het oog, al die oud-medewerkers (zorgsector)
die fulltime freelance worden ingehuurd. De nieuwe wet “Beschikking Geen Loonheffing” moet een einde maken aan deze schijnconstructies.

Voor ondernemers is het een bekende term: de VAR-verklaring, ofwel de Verklaring Arbeidsrelatie waarmee zij aan het begin van elk belastingjaar aan de fiscus vragen
of die hun inkomen wel of niet als loon zal beoordelen. Het kabinet wil de verdiensten
van ondernemers op een andere manier gaan beoordelen. De zogeheten Beschikking Geen Loonheffing (BGL) moet in de plaats van de VAR-verklaring komen. Dat staat in
een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder VAR-verklaring op de schop