Tagarchief: heffingsvrijvermogen

Afschaffing extra verhoging heffingsvrij vermogen ouderen

ouderenVanaf 2016 vervalt de extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen (de ouderentoeslag). Dit heeft gevolgen voor de belasting die u betaalt.
Het kan ook gevolgen hebben voor uw zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget.

Heeft u vermogen? Dan betaalt u daar belasting over. Maar niet over zijn hele vermogen. Over een deel van het vermogen hoeft u geen belasting te betalen. Dit is het heffingsvrij vermogen. Heeft u de AOW-leeftijd bereikt? Dan kunt u tot en met 2015 recht hebben op een verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd.

De extra verhoging van het heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

Voor wie geldt dit?
Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen (de ouderentoeslag) heeft alleen gevolgen als u deze in 2015 krijgt.

Wat merkt u van het vervallen van de extra verhoging?
Hij gaat meer belasting betalen. Het kan gevolgen hebben voor zijn zorgtoeslag, huurtoeslag of kindgebonden budget. Andere toeslagen, tegemoetkomingen of eigen bijdragen waarbij het inkomen of vermogen een rol speelt, veranderen of verdwijnen.