Tagarchief: dispute

Niet eens met een factuur, betalen of niet ?

tipsIndien je het niet eens bent met een factuur, moet je hem dan toch betalen?  Deze vraag komt vaak ter sprake.

Als je het (volledig) oneens bent met de factuur, kijk dan in ieder geval even welke  algemene voorwaarden van toepassing zijn en mocht je willen reclameren, doe dat dan  binnen de betalingstermijn of zoveel eerder als de algemene voorwaarden  of factuur dat aangeven en doe dit het liefst dan per aangetekende brief.

In de praktijk blijkt dat men het vaak niet met de hele factuur eens is, maar wel met een gedeelte ervan. Er ontbreken bijvoorbeeld goederen bij levering of een dienst is niet goed uitgevoerd. In dat geval is het beter om in ieder geval dat gedeelte te betalen waarmee u het wel eens bent en doe dat ook binnen de betalingstermijn, want daarmee kun je, mocht een meningsverschil tot een juridische procedure leiden, aantonen dat je van goede wil bent. De praktijk laat echter vaak genoeg zien dat de gehele factuur niet wordt betaald !

Bij diensten kan het zijn dat de uitgevoerde werkzaamheden niet voldoende gespecificeerd zijn. Dat mag als het gaat om een aangenomen som (vast bedrag). Je betaalt de factuur dan conform de geaccepteerde offerte. Maar als iemand werkzaamheden uitvoert op basis van uurloon (regie/daggeld), dan moeten de  werkzaamheden duidelijk worden omschreven.

Het is daarnaast raadzaam om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen voor dat gedeelte van de factuur waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld wat er niet is geleverd of welk werk niet is uitgevoerd. De ander moet dan met tegenbewijzen komen en dat is in de praktijk niet altijd zo simpel.

Belangrijk is om zo  snel mogelijk na aflevering te controleren of je wel de juiste en volledige bestelling hebt ontvangen.  Ook een pakbon bij ontvangst niet blindelings tekenen. Kijk indien mogelijk of de bestelling compleet is en of voer een optische controle uit op beschadigingen. Deze goed en duidelijk vermelden op de pakbon !