Tagarchief: BTW

Zakelijk lunchen, hoe zit het met de btw en kosten?

Als zzp’ers gaan lunchen of een terrasje pakken, wordt vaak ten onrechte de btw teruggevraagd en worden de kosten verkeerd in de administratie geboekt. Aan het eind van het jaar worden ze dan vervolgens door de boekhouder op de vingers getikt.

Wanneer zijn kosten zakelijk?
Zakelijke kosten zijn kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van je bedrijf of kosten die rechtstreeks op je bedrijf betrekking hebben. Bij het beslissen of iets zakelijk is of niet, is het belangrijk dat aannemelijk gemaakt kan worden dat de kosten zijn gemaakt in het belang van je bedrijf. Als je bijvoorbeeld gaat lunchen met een zakenpartner, een (potentiële) klant of een leverancier dan is dit vaak duidelijk zakelijk.

Hoe zit het boekhoudkundig?
De boekhoudkundige verantwoording van een zakenlunch (representatiekosten) bestaat eigenlijk uit twee delen. Het ene deel gaat over de btw en het andere deel gaat over of je de gemaakte uitgaven mag opvoeren als kosten in je winst- en verliesrekening. Om het overzichtelijk te houden zullen we beide onderwerpen hieronder apart behandelen.

Hoe zit het met de btw?
Normaliter mag je btw over zakelijk gemaakte kosten terugvorderen als voorbelasting. In het geval van zakenlunches is de regelgeving net iets anders. Of je de btw mag terugvorderen is afhankelijk van de locatie. Waar nuttig je de lunch?

Lunch op kantoor
Haal je de lunch in een horecagelegenheid en nuttig je deze lunch op kantoor, dan mag je de btw wel terugvorderen van de Belastingdienst.

Lunch buiten kantoor
Lunch en nuttig je in een horecagelegenheid dan mag je de btw niet terugvorderen van de Belastingdienst.

Hoe zit het met de kosten?
In de regel is het zo dat je alle kosten die je bedrijfsmatig maakt, volledig mag aftrekken van de winst. Ondernemers doen dit graag, een lagere winst betekend immers minder belasting betalen. Zakenlunches vallen onder representatiekosten net als het gebruik van genotsmiddelen, het bezoek aan congressen, seminars en studiereizen. Voor representatiekosten (zakenlunches) gelden andere regels dan voor ‘gewone’ bedrijfskosten.

Methode 1: beperkte aftrek en geen drempelbedrag
Bij deze variant mag je 73,5% van de uitgaven opvoeren als kosten voor je bedrijf. 73,5% van de uitgaven mag je dus als kosten boeken in je winst- en verliesrekening. Het restant van de uitgaven (26,5%) mag niet opgevoerd worden als kosten.
Methode 2: drempelbedrag maar daarna volledige aftrek
Tot de drempel van € 4.500,- zijn kosten voor lunches niet aftrekbaar. Haal je deze drempel wel dan mag je over het meerdere 100% van de uitgaven als kosten boeken in je winst- en verliesrekening.
Deze methode  is voor het merendeel van de zzp’ers niet aantrekkelijk. De drempel is simpelweg te hoog, het omslagpunt ligt op ca. *€17.000,– aan kosten. Ieder jaar mag je opnieuw kiezen welke methode je wilt toepassen.

Hoe verwerk ik een zakenlunch in mijn administratie?
De meeste zpp’ers gebruiken dus methode één: ‘beperkte aftrek’. Er zijn drie manieren om de beperkte aftrek te verwerken in je administratie.

Methode 1: elke uitgave handmatig corrigeren
Hierbij splits je elke uitgave (lunch) apart uit. Dit is de meest bewerkelijke methode maar boekhoudkundig gezien wel de meest nette manier van boeken.Stel je luncht voor € 10,- je boekt dan € 7,35 als kosten en € 2,65 privé.

Methode 2: het totaal één keer handmatig corrigeren
Stel je hebt in 2016 vijf keer geluncht voor € 20,-. Het totaal aan zakenlunches komt daarmee uit op € 100,- je boekt dan aan het eind van het jaar één keer € 73,50 als kosten en € 26,50 privé.

Methode 3: geautomatiseerd uitsplitsen en boeken
Er zijn nog weinig boekhoudprogramma’s die uitsplitsing per uitgave geautomatiseerd aanbieden. (verhouding 73,5% kosten / 26,5% privé). De meest efficiënte manier van boeken. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Acumulus en MoneyMonk.

*€4500 / (100% – 73,5% = 26,5%) = €16981,14

Bron: ZZP Barometer

Indien je krap bij kas zit, is een nihil- of onjuiste btw-aangifte geen oplossing.

Bewust een lage(re) omzet in uw btw-aangifte zetten of onterecht een nihil-aangifte btw doen is een misdrijf waar zware straffen opstaan. De Belastingdienst gaat hier in 2016 scherper op toezien en controleren of btw binnen een boekjaar in het juiste tijdvak wordt aangegeven. Aanleiding is de invoering van nieuwe automatiseringssystemen met betrekking tot de controle van de btw-aangifte en het verschuiven van omzet. Wat zijn de aandachtspunten bij het opstellen en indienen van juiste btw-aangiften?

Stel u heeft weinig geld en wilt daarom over een kwartaal een nihil-aangifte of te lage
btw-aangifte doen. Dan betaalt u de btw over dat kwartaal er het volgende kwartaal wel bij en zo betaalt u per saldo genoeg aan de Belastingdienst. Prima toch? Uw adviseur zal dit echter sterk afraden en weigert de nihil-aangifte btw voor u in te dienen. Wat is de reden?

U bent verplicht om iedere maand of kwartaal de aangifte omzetbelasting, ook wel aangifte btw genoemd, in te (laten) dienen. Ook als u tekort geld heeft om de verschuldigde btw over de betreffende periode tijdig te betalen, omdat uw klanten uw facturen niet of te laat betalen. Heel herkenbaar voor de meeste ondernemers.

Lees verder Indien je krap bij kas zit, is een nihil- of onjuiste btw-aangifte geen oplossing.

Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Je dient per maand of kwartaal de BTW die je moet afdragen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit door omstandigheden niet op tijd lukt . Het gevolg kan dan zijn dat je een boete krijgt. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de situatie.

Indien je klanten niet op tijd hun facturen betalen, betekend dit ook dat je BTW moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. Houdt tevens rekenschap met het moment van facturatie, met andere woorden factureer geen hoge BTW bedragen op de 30st of 31st van de maand, maar til het over de maand heen, dus naar de 1st van de volgende maand.

Lees verder Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Laag tarief BTW bouw verlengd tot 1 juli 2015

Het verlaagde BTW-tarief voor de bouw blijft een half jaar langer van toepassing! Tot 1 juli 2015 geldt derhalve nog het tarief van 6% op de arbeidskosten van uw aannemer in verband met verbouwing / renovatie van uw woning. De verlenging is onderdeel van de begrotingsafspraken die deze week door de regeringspartijen zijn gemaakt. Toelichting over deze reeds lopende verlaging leest u hier.

Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen

btw6%Staatssecretaris Weekers van Financiën verlaagt per 1 maart 2013 tijdelijk het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen ouder dan twee jaar. In tegenstelling tot de eerdere btw-verlaging in 2010-2011 valt dit keer ook het aanleggen en onderhouden van tuinen onder de verlaging. Het verlaagde btw-tarief geldt voor een periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Inmiddels verlengt tot 1 juli 2015. Bij de eerdere btw-verlaging waren nog te veel zaken uitgesloten. Daarom wordt dit keer het verlaagde tarief ruimer toegepast. Het 6%-tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden in en aan een woning. Onder deze werkzaamheden wordt verstaan: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de woning en de aanleg en onderhoud van de tuin. Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen. In de bijlage bij het besluit van 28 februari 2013 staan werkzaamheden genoemd waarop het verlaagde btw-tarief wel of niet mag worden toegepast.
Lees verder Tijdelijke BTW verlaging op renovatie, herstel en tuinonderhoud woningen