Operational Lease of Financial Lease?

Bij lease kan onderscheid worden gemaakt tussen “Financial Lease” en “Operationele Lease”. Financial Lease lijkt op Operationele Lease maar er zijn toch een paar belangrijke verschillen.

Hoe werkt Financial Lease
Bij Financial Lease wordt het aankoopbedrag van het gekochte (bv. een auto of bedrijfsmiddel) voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Hierdoor is het mogelijk om over het gekochte te beschikken zonder eerst het aankoopbedrag bijeen te sparen. Via een maandelijks bedrag (rente en aflossing) wordt de aankoopsom geheel of gedeeltelijk terug betaald. Gedurende de leaseperiode wordt u dus nog geen eigenaar van het gekochte. Het eigendom gaat pas over als aan het eind van de leasetermijn het aankoopbedrag is afbetaald. Indien nog niet het gehele aankoopbedrag is afgelost kan het gekochte vaak tegen een al dan niet vooraf vastgestelde slottermijn worden overgenomen. Financial Lease is daarom het best te vergelijken met huurkoop. Bij Financial Lease bent u als klant (lessee) economisch eigenaar van het object. U dient dus zelf zorg te dragen voor verzekering en onderhoud van het object.

Voordelen van Financial Lease:

 • Vaste maandelijkse termijn gedurende de leaseperiode.
 • 100% financiering, dus geen belasting van uw liquiditeit.
 • Geen beperking in gereden kilometers.
 • Mogelijkheid tot verlagen van de maandtermijn door gebruik te maken van een slottermijn.
 • Fiscaal voordeel, rente- en investeringsaftrek mogelijk.
 • U bent economisch eigenaar, het object staat op uw balans.
 • acceptatie zonder jaarcijfers mogelijk, dus ook voor startende ondernemers.

Hoe werkt Operationele Lease
Bij Operationele Lease wordt het aankoopbedrag eveneens voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Ook hier betaalt u maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Daarnaast betaalt u echter ook nog een bedrag voor onderhoud, verzekering en eventuele andere kosten (bv winterbanden of leenauto) van het gekochte. Operationele Lease komt met name veel voor bij grote wagenparken. De leasemaatschappij blijft volledig eigenaar van de auto en de lessee betaalt maandelijks een vast bedrag om alle kosten te dekken. Operationele Lease is het best te vergelijken met huren.

Voordelen van Operationele Lease:

 • Onderhoud en reparatie komen niet voor eigen rekening.
 • U loopt geen restwaarde risico.
 • Mogelijke koopoptie, tegen van te voren afgesproken bedrag.
 • 100% financiering van het object.

Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
In het geval van een DGA zijn ook aangepaste fiscaal aantrekkelijke constructies mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van een Persoonlijke Holding.

Bij Financial Lease draagt de lessee het economisch risico. Het is de lessee die het risico van waardevermindering van het object draagt of de voordelen geniet van waardevermeerdering. Bij Operationele Lease wordt het economisch risico door de lessor gedragen. De contractduur bij Financial Lease is meestal gelijk aan de economische levensduur van het object maar vaak ook korter, terwijl bij Operationele Lease het contract altijd korter is dan de economische levensduur. De nadruk bij Financial Lease ligt vooral op de financiering van het object en is daarmee een alternatief voor bancaire financiering. Bij Operationele Lease ligt de nadruk op het gebruik van het object voor een bepaalde periode.

 

Wij kunnen bemiddelen als intermediair in leaseoplossingen voor u als ondernemer, ook
shortlease kan voor u een oplossing zijn, dus neem gerust eens contact met ons op.