Laag tarief BTW bouw verlengd tot 1 juli 2015

Het verlaagde BTW-tarief voor de bouw blijft een half jaar langer van toepassing! Tot 1 juli 2015 geldt derhalve nog het tarief van 6% op de arbeidskosten van uw aannemer in verband met verbouwing / renovatie van uw woning. De verlenging is onderdeel van de begrotingsafspraken die deze week door de regeringspartijen zijn gemaakt. Toelichting over deze reeds lopende verlaging leest u hier.