Geen vast contract, wellicht toch een huis

Wie geen vast arbeidscontract heeft, durft het vaak niet aan om een hypotheek af te sluiten. Toch is het vaak wel mogelijk, afhankelijk van uw inkomsten.

Hypotheekverstrekkers willen vooral altijd zekerheid, voor nu en in de toekomst. Reden om de financiële situatie van freelancers, tijdelijke contractanten en flexwerkers extra nauwkeurig tegen het licht te houden. Want wie zegt dat uw werkgever uw tijdelijke contract wel zal verlengen, of dat u als ondernemer volgend jaar nog net zo veel opdrachtgevers heeft als nu?

Om erachter te komen of u de hypotheeklasten op kunt blijven brengen, vraagt de bank werknemers met een tijdelijk contract vaak om een intentieverklaring van de werkgever. Hierin geeft de werkgever aan dat hij de intentie heeft om het tijdelijke dienstverband voort te zetten.

Een intentieverklaring is echter géén juridische toezegging voor een vaste aanstelling.
Er is nog steeds sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst. De intentieverklaring staat afgedrukt op het standaardmodel van de werkgeversverklaring die uw werkgever moet invullen en ondertekenen.

Bij zelfstandigen gaat de hypotheekverstrekker doorgaans uit van de inkomsten van de afgelopen drie jaar. Zelfstandige ondernemers zullen om die reden vaak drie jaarrekeningen moeten kunnen overhandigen. Hierbij telt het inkomen in het laatste jaar als maximum.
Een voorbeeld: Als een ondernemer in het eerste jaar 20.000 euro verdient, in het tweede jaar 30.000 euro en in het derde  jaar 10.000 euro, dan telt dus niet het gemiddeld inkomen van 20.000 euro, maar slechts de 10.000 euro uit het laatste jaar.
Soms legt een geldverstrekker zelfstandigen nog een extra beperking op. Zij kunnen dan alleen lenen als ze eigen geld inbrengen. Kijk voor meer informatie op de website van Vereniging Eigen Huis