DGA’s en pensioen in eigen beheer

Per 1 januari 2014 moet het pensioen in eigen beheer aangepast zijn aan het nieuwe pensioenwetgeving. Het pensioen in eigen beheer brengt nu risico’s met zich mee. Een DGA mag zich bijvoorbeeld ook niet zomaar dividend uitkeren.

Sinds kort mag u zichzelf alleen dividend uitkeren als er voldoende geld in de BV aanwezig is. De Belastingdienst kan na een dividendtoets een boete opleggen wanneer dit niet het geval is. Deze kunnen zelfs oplopen tot 72% van uw totale pensioenvoorziening. DGA’s denken vaak dat de pensioenpot (pensioenvoorziening genoemd rechts op de balans) voldoende gevuld is. Het gaat echter niet om de voorziening, maar om een weergave van pensioenverplichting. Links op de balans moet er voldoende ruimte zijn om aan de verplichting te voldoen, 1,5 tot 2 keer groter dan aan de rechterkant. ‘Waarom is het verschil zo groot tussen de balans en wat ik echt nodig heb?’ Dat komt doordat de rekenrente hoger is dan de werkelijke rente, waardoor het lijkt alsof u een hoger rendement haalt op uw jaarlijkse inleg. Hierdoor is de pensioenvoorziening op de balans lager dan wat u echt nodig heeft. Ook gaat de Belastingdienst er vanuit dat u korter leeft dan de sterftetabel aangeeft. Om het gewenste pensioen aan uzelf te kunnen betalen, is daarom meer geld nodig dan de DGA verwacht.  Uit ervaring blijkt dat het in veel situaties niet verstandig is om de pensioenopbouw voort te zetten, echter het simpelweg stoppen met verdere opbouw zonder vastlegging is niet toegestaan, het zal bijvoorbeeld noodzakelijk zijn de pensioenbrief aan te passen