Belasting over vermogen vanaf 2017

De regels voor het belasting van vermogen veranderen nogal vanaf 1 januari 2017. Tot en met 2016 rekende de Belastingdienst 4% rendement over uw belast vermogen. Het belast vermogen is het totaal van uw spaargeld/beleggingen minus eventuele schulden en verminderd met het heffingsvrij vermogen. Het rendement wordt voordeel uit sparen en beleggen genoemd. Over dat voordeel is 30% inkomstenbelasting verschuldigd.

Hoe wordt de berekening vanaf 2017?
Vanaf 2017 gaat de Belastingdienst uw vermogen via drie schijven belasten. De overheid gaat ervan uit dat u meer voordeel hebt naarmate uw grondslag sparen en beleggen hoger is. Bijvoorbeeld omdat u beleggingen hebt. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst daarom een hoger percentage om uw voordeel te berekenen. Over dit voordeel betaalt u 30% inkomstenbelasting.

Schijf Grondslag Percentage 1,63 Percentage 5,5
1 t/m € 75.000 67% 33%
2 € 75.000 t/m € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.001 0% 100%

Het heffingsvrij vermogen is in 2017 €25.000,- per persoon.

Hoe werken deze schijven nu?
De Belastingdienst maakt onderscheid tussen vermogen met een laag rendement en een hoog rendement. Daarom wordt uw vermogen gesplitst in twee delen. 67% wordt als ‘spaardeel’ gezien, waarvoor een fictief rendement van 1,63% geldt. De andere 33% wordt als ‘beleggingsdeel’ gezien, dat fictief 5,5% opbrengst heeft. Komt het vermogen boven €75.000, dan is het spaardeel 21% en het beleggingsdeel 79%. Boven €975.000,- wordt het vermogen geheel als beleggingsdeel beschouwd.

Wat betekent dat voor u?
In het algemeen is de wijziging gunstig voor kleine spaarders. Zij gaan minder belasting over hun vermogen betalen. Mensen met een groter vermogen gaan juist meer betalen.

Voorbeeld 1

U bent alleenstaand en hebt €70.000,- spaargeld en/of beleggingen.

Belasting in 2016:

 • Vermogen: €70.000,-
 • Heffingsvrij vermogen: €24.437,-
 • Belast vermogen: €45.563,-
 • Fictief rendement 4% van €45.563 = €1.822,-
 • Inkomstenbelasting: 30% van €1.822 = €546,-

Belasting in 2017:

 • Vermogen: €70.000
 • Heffingsvrij vermogen: €25.000
 • Belast vermogen: €45.000
 • ‘spaardeel’ is 67% van €45.000 = €30.150
 • Fictief rendement: 1,63% van €30.150 = €491,-
 • ‘beleggingsdeel’ is 33% van €45.000 = €14.850
 • Fictief rendement: 5,5% van €14.850 = €816,-
 • Voordeel uit sparen en beleggen: €1.307,-
 • Inkomstenbelasting: 30% van €1.307 = €392,-

Voorbeeld 2

U hebt een fiscaal partner en u hebt gezamenlijk €70.000,- spaargeld en/of beleggingen.

Belasting in 2016:

 • Vermogen: €70.000,-
 • Heffingsvrij vermogen: €48.874,-
 • Belast vermogen €21.126,-
 • Fictief rendement 4% van €21.126 = €845,-
 • Inkomstenbelasting: 30% van €845,- = €253,-

Belasting in 2017:

 • Vermogen: €70.000
 • Heffingsvrij vermogen €50.000
 • Belast vermogen: €20.000
 • ‘spaardeel’ is 67% van € 20.000 = €13.400
 • Fictief rendement: 1,63% van €13.400 = €218,-
 • ‘beleggingsdeel’ is 33% van €20.000 = €6.600
 • Fictief rendement: 5,5% van € 6.600 = €363,-
 • Voordeel uit sparen en beleggen: €581,-
 • Inkomstenbelasting: 30% van € 581 = €174,-