Maandelijks archief: juni 2014

Wetsvoorstellen Witteveen 2015

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de wetsvoorstellen ‘Witteveen 2015’. Deze wetsvoorstellen beperken de pensioenopbouw verder vanaf januari 2015. Dit zijn de hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

Het pensioen ambitieniveau wordt verlaagd. In 40 jaar dient er een pensioen opgebouwd te worden van 75% van het gemiddelde inkomen.

Voor iedereen met een middelloonregeling wordt het maximum opbouwpercentage per dienstjaar 1,875% (nu 2,15%). Voor iedereen met een eindloonregeling wordt dit 1,657% (nu 1,90%). De maximumopbouw voor het partner- en het wezenpensioen wordt eveneens verlaagd.
Lees verder Wetsvoorstellen Witteveen 2015

Crowdfundplatform Collin

Mkb-bedrijven met een financieringsbehoefte van € 50.000 tot € 2.500.000 kunnen voortaan terecht bij
het nieuwe crowdfundplatform Collin Crowdfund. Het platform is opgericht door oud-bankiers Jeroen ter Huure (54) en Jan-Willem Onink (48) en ICT-specialist Erwin van Kekem (47). Naast samenwerking met banken zoekt Colin nadrukkelijk de samenwerking met partijen als accountantskantoren en bedrijfskundig adviesbureaus.