Maandelijks archief: juni 2015

Niet eens met een factuur, betalen of niet ?

tipsIndien je het niet eens bent met een factuur, moet je hem dan toch betalen?  Deze vraag komt vaak ter sprake.

Als je het (volledig) oneens bent met de factuur, kijk dan in ieder geval even welke  algemene voorwaarden van toepassing zijn en mocht je willen reclameren, doe dat dan  binnen de betalingstermijn of zoveel eerder als de algemene voorwaarden  of factuur dat aangeven en doe dit het liefst dan per aangetekende brief.

In de praktijk blijkt dat men het vaak niet met de hele factuur eens is, maar wel met een gedeelte ervan. Er ontbreken bijvoorbeeld goederen bij levering of een dienst is niet goed uitgevoerd. In dat geval is het beter om in ieder geval dat gedeelte te betalen waarmee u het wel eens bent en doe dat ook binnen de betalingstermijn, want daarmee kun je, mocht een meningsverschil tot een juridische procedure leiden, aantonen dat je van goede wil bent. De praktijk laat echter vaak genoeg zien dat de gehele factuur niet wordt betaald !

Bij diensten kan het zijn dat de uitgevoerde werkzaamheden niet voldoende gespecificeerd zijn. Dat mag als het gaat om een aangenomen som (vast bedrag). Je betaalt de factuur dan conform de geaccepteerde offerte. Maar als iemand werkzaamheden uitvoert op basis van uurloon (regie/daggeld), dan moeten de  werkzaamheden duidelijk worden omschreven.

Het is daarnaast raadzaam om zoveel mogelijk bewijzen te verzamelen voor dat gedeelte van de factuur waar je het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld wat er niet is geleverd of welk werk niet is uitgevoerd. De ander moet dan met tegenbewijzen komen en dat is in de praktijk niet altijd zo simpel.

Belangrijk is om zo  snel mogelijk na aflevering te controleren of je wel de juiste en volledige bestelling hebt ontvangen.  Ook een pakbon bij ontvangst niet blindelings tekenen. Kijk indien mogelijk of de bestelling compleet is en of voer een optische controle uit op beschadigingen. Deze goed en duidelijk vermelden op de pakbon !

Gaan de seniorendagen op de helling ?

ouder

Om de hoge werkloosheid onder ouderen tegen te gaan, moet worden gesneden in de vele leeftijdsvoordelen voor ouderen die zijn opgenomen in cao’s. Bijvoorbeeld seniorendagen maken hen te duur voor werkgevers.

Althans dat adviseert het Centraal Planbureau (CPB) die een onderzoek heeft gepubliceerd  naar de langdurige werkloosheid. Volgens de rekenmeesters zijn ouderen sneller de dupe op de arbeidsmarkt. De seniorendagen maken ouderen duurder voor werkgever, dus voor een werkgever die kan kiezen tussen die oudere of een jongere, is de keus snel gemaakt.

Veel oudere werklozen hebben naar verwachting weinig aan het economische herstel
dat is ingezet. Om hun weer aan het werk te krijgen zijn fundamentele herzieningen op
de arbeidsmarkt noodzakelijk. De relatief hoge lonen, leeftijdsafhankelijke ontslagvergoedingen en pensioenkosten maken 50-plussers duurder. Ook hebben ouderen vaak allerlei ‘ontziemaatregelen’ in cao’s, die hen extra rechten of minder plichten geven.

Werkgevers zijn hierdoor terughoudend met het in dienst nemen van oudere werklozen. Men zal in Den Haag een ander beleid moeten gaan voeren om hier snel verandering in aan te brengen.

In veel sectoren krijgen werknemers vanaf hun 50ste of 55ste ieder jaar een paar extra vakantiedagen. Zijn deze seniorendagen een vorm van leeftijdsdiscriminatie ? Eigenlijk zou je in het belang van ouderen zelf, helemaal af moeten van elke vorm van leeftijdsdiscriminatie, ouderen zijn tegenwoordig ook veel fitter dan twintig jaar geleden en er hangen veel vooroordelen aan het in dienst nemen van een 50 plus werknemer. De arbeidsmarkt voor de 50 plus werknemers zit op slot !

Versobering of afschaffing van seniorendagen, oneerbiedig ook wel “ouwelullendagen” genoemd, is vaak een knelpunt in veel cao-onderhandelingen. Zo willen werkgevers in de metaal en de bouw fors snijden in het aantal vrije dagen voor ouderen. Door afschaffing van de vut en de verhoging van de pensioenleeftijd blijven steeds meer ouderen langer doorwerken. Is dat een succes ?  Vast staat wel dat als een 50 plusser eenmaal zijn baan kwijt is, de kans op ander werk erg klein wordt.

Er is sprake van een structureel probleem als vier op de tien langdurig werklozen in Nederland ouder zijn dan 50 jaar. In de rest van Europa ligt dat aandeel overigens aanzienlijk lager.

Het planbureau wil niet alleen de seniorendagen aanpakken, maar ook de ontslagvergoeding voor ouderen en de WW-uitkering. Zal dat het probleem oplossen ?
Het zou daarnaast goed zijn om ook eens naar de voordelen te kijken van het in dienst nemen van een 50 plusser en proberen de vooroordelen weg te nemen. Maar daarover meer in mijn volgende blog