Maandelijks archief: november 2014

Operational Lease of Financial Lease?

Bij lease kan onderscheid worden gemaakt tussen “Financial Lease” en “Operationele Lease”. Financial Lease lijkt op Operationele Lease maar er zijn toch een paar belangrijke verschillen.

Hoe werkt Financial Lease
Bij Financial Lease wordt het aankoopbedrag van het gekochte (bv. een auto of bedrijfsmiddel) voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Hierdoor is het mogelijk om over het gekochte te beschikken zonder eerst het aankoopbedrag bijeen te sparen. Via een maandelijks bedrag (rente en aflossing) wordt de aankoopsom geheel of gedeeltelijk terug betaald. Gedurende de leaseperiode wordt u dus nog geen eigenaar van het gekochte. Het eigendom gaat pas over als aan het eind van de leasetermijn het aankoopbedrag is afbetaald. Indien nog niet het gehele aankoopbedrag is afgelost kan het gekochte vaak tegen een al dan niet vooraf vastgestelde slottermijn worden overgenomen. Financial Lease is daarom het best te vergelijken met huurkoop. Bij Financial Lease bent u als klant (lessee) economisch eigenaar van het object. U dient dus zelf zorg te dragen voor verzekering en onderhoud van het object.

Voordelen van Financial Lease:

 • Vaste maandelijkse termijn gedurende de leaseperiode.
 • 100% financiering, dus geen belasting van uw liquiditeit.
 • Geen beperking in gereden kilometers.
 • Mogelijkheid tot verlagen van de maandtermijn door gebruik te maken van een slottermijn.
 • Fiscaal voordeel, rente- en investeringsaftrek mogelijk.
 • U bent economisch eigenaar, het object staat op uw balans.
 • acceptatie zonder jaarcijfers mogelijk, dus ook voor startende ondernemers.

Hoe werkt Operationele Lease
Bij Operationele Lease wordt het aankoopbedrag eveneens voorgeschoten door de financieringsmaatschappij. Ook hier betaalt u maandelijks een bedrag aan rente en aflossing. Daarnaast betaalt u echter ook nog een bedrag voor onderhoud, verzekering en eventuele andere kosten (bv winterbanden of leenauto) van het gekochte. Operationele Lease komt met name veel voor bij grote wagenparken. De leasemaatschappij blijft volledig eigenaar van de auto en de lessee betaalt maandelijks een vast bedrag om alle kosten te dekken. Operationele Lease is het best te vergelijken met huren.

Voordelen van Operationele Lease:

 • Onderhoud en reparatie komen niet voor eigen rekening.
 • U loopt geen restwaarde risico.
 • Mogelijke koopoptie, tegen van te voren afgesproken bedrag.
 • 100% financiering van het object.

Directeur Grootaandeelhouder (DGA)
In het geval van een DGA zijn ook aangepaste fiscaal aantrekkelijke constructies mogelijk, bijvoorbeeld in het geval van een Persoonlijke Holding.
Lees verder Operational Lease of Financial Lease?

Wat is RSS?

RSS staat voor “Really Simple Syndication” en is een technologie waarmee snel en eenvoudig webcontent kan worden verspreid. In het geval van een WordPress website moet je dan denken aan berichten. Een RSS bericht is in feite dus niets anders dan een blogpost verspreid via RSS. Alle RSS berichten van een bron bij elkaar wordt de RSS Feed genoemd. RSS bestaat als sinds 1999 en is gebaseerd op XML. Voor het gebruik is dat verder niet van belang. Wel relevant zijn de voordelen. Het doel van RSS is nieuws verspreiden zodra het wordt gepubliceerd. Onmiddellijk dus. Bovendien hoeft een geïnteresseerde zelf geen actie te ondernemen. Als hij zich heeft geabonneerd op de RSS Feed van een site, dan wordt hij automatisch geïnformeerd als er nieuwe berichten zijn. Tenslotte kan een abonnee de webcontent consumeren op uiteenlopende apparaten: desktop, laptop, smartphone of tablet.

Lees hier de instellingen hoe te abonneren op de RSS van G & S Financial Services.

Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Je dient per maand of kwartaal de BTW die je moet afdragen op tijd aan de belastingdienst te betalen. Maar het kan wel eens gebeuren dat je dit door omstandigheden niet op tijd lukt . Het gevolg kan dan zijn dat je een boete krijgt. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de situatie.

Indien je klanten niet op tijd hun facturen betalen, betekend dit ook dat je BTW moet afdragen aan de fiscus over geld dat je nog niet hebt ontvangen. Houdt tevens rekenschap met het moment van facturatie, met andere woorden factureer geen hoge BTW bedragen op de 30st of 31st van de maand, maar til het over de maand heen, dus naar de 1st van de volgende maand.

Lees verder Wat als ik BTW niet op tijd kan afdragen?

Worden aantal zzp’ers beperkt

De afgelopen weken is er in de media veel aandacht geweest en gespeculeerd over de vermeende plannen die het kabinet zou hebben om het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) te gaan beperken.

Inmiddels heeft minister Dijsselbloem van Financiën, verklaard het aantal zzp’ers niet terug te willen dringen. Wel heeft het kabinet al in mei een werkgroep gevraagd de positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt te onderzoeken. De uitkomst van dat onderzoek wordt begin december verwacht, waarna alle partijen in de Tweede Kamer er een standpunt over kunnen innemen. De discussie hierover zal plaatsvinden in het kader van de voorgenomen herziening van het gehele belastingstelsel in 2016.
Lees verder Worden aantal zzp’ers beperkt

VAR-verklaring op de schop

Het is de fiscus een doorn in het oog, al die oud-medewerkers (zorgsector)
die fulltime freelance worden ingehuurd. De nieuwe wet “Beschikking Geen Loonheffing” moet een einde maken aan deze schijnconstructies.

Voor ondernemers is het een bekende term: de VAR-verklaring, ofwel de Verklaring Arbeidsrelatie waarmee zij aan het begin van elk belastingjaar aan de fiscus vragen
of die hun inkomen wel of niet als loon zal beoordelen. Het kabinet wil de verdiensten
van ondernemers op een andere manier gaan beoordelen. De zogeheten Beschikking Geen Loonheffing (BGL) moet in de plaats van de VAR-verklaring komen. Dat staat in
een wetsvoorstel dat staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Lees verder VAR-verklaring op de schop